Hakkımızda

30 yılı aşan tecrübemizle müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunuyoruz

Ekibimiz

Sizler için verdiğimiz
hizmetler

Tam Tasdik Hizmetleri
Mükellef ile Vergi İdaresi arasında vergilerin çeşitlenmesi ve vergi mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle; vergiyi doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri ve uygulamaları dolayısıyla çıkan vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi; uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir.
Denetim Hizmetleri
Şirketlerin muhasebe işlem ve kanuni defter kayıtları detaylı bir şekilde incelenerek mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümlerine ve muhasebe standartlarına tam uygunluğunun denetimleri gerçekleştirilmetedir.
Vergi Danışmanlık Hizmetleri
KDV iadesi işlemi indirimli orana tabi ya da KDV’den istisna edilmiş olan teslim ve hizmetler sunan mükelleflerin yüklendikleri KDV’nin hesapladıkları KDV tutarını aşması durumunda indirim yoluyla giderilemeyen ödenen KDV’nin Maliye Bakanlığı’nın belirlediği esaslar uyarınca nakden ya da mahsuben iade alınmasıdır.
KDV İadesi Tasdik ve Danışmanlık Hizmetleri
KDV iadesi işlemi indirimli orana tabi ya da KDV’den istisna edilmiş olan teslim ve hizmetler sunan mükelleflerin yüklendikleri KDV’nin hesapladıkları KDV tutarını aşması durumunda indirim yoluyla giderilemeyen ödenen KDV’nin Maliye Bakanlığı’nın belirlediği esaslar uyarınca nakden ya da mahsuben iade alınmasıdır.
Vergi Uyuşmazlıkları Hizmetleri
Mükellef ile Vergi İdaresi arasında vergilerin çeşitlenmesi ve vergi mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle; vergiyi doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri ve uygulamaları dolayısıyla çıkan vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi; uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir.